1. Opće odredbe

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Operator postavlja kao svoj glavni cilj i uvjet za obavljanje svojih djelatnosti poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda u obradi njegovih osobnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, osobne i obiteljske tajne.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Automatizirana obrada osobnih podataka - obrada osobnih podataka putem računalnih objekata;
 2. Blokiranje osobnih podataka - privremeno obustavljanje obrade osobnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada potrebna za određivanje osobnih podataka);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Informacijski sustav osobnih podataka - skup osobnih podataka koji se nalaze u bazama podataka i osiguravanje njihove obrade informacijske tehnologije i tehničkih sredstava;
 5. Depersonalizacija osobnih podataka je radnja, zbog čega je nemoguće utvrditi, bez upotrebe dodatnih informacija, pripadnost osobnih podataka određenom korisniku ili drugim osobnim podacima;
 6. Obrada osobnih podataka - svaka radnja (operacije) ili skup radnji (operacija) izvodi uz uporabu opreme za automatizaciju ili bez uporabe takvih sredstava s osobnih podataka, uključujući prikupljanje, snimanje, akumulacije, skladištenje, pojašnjenje (ažuriranje, izmjene), vađenje, upotreba, prijenos (širenje pruža pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka;
 7. Operater - javno tijelo, općina, pravna ili fizička osoba, samostalno ili zajedno s drugima, organiziranje i (ili) obavljanje obradu osobnih podataka, kao i definiranje svrhe obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji se obrađuju, akcija (operacije) u odnosu na s osobnim podacima;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Pružanje osobnih podataka - radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka određenoj osobi ili određenom krugu osoba;
 11. Raspodjela osobnih podataka - svaki čin usmjeren na otkrivanje osobnih podataka na neodređeni broj osoba (osobni podaci) ili da se upozna s osobnim podacima javnosti, uključujući i objavljivanje osobnih podataka u medijima, plasman u informacijskim i telekomunikacijskim mrežama ili pružanja pristupa osobnih podataka u bilo koji drugi način;
 12. Prekogranični prijenos osobnih podataka - prijenos osobnih podataka na teritorij strane države na vlasti strane države stranoj fizičkoj ili stranoj pravnoj osobi;
 13. Uništavanje osobnih podataka - svaka radnja rezultira osobnim podacima uništen nepovratno s nemogućnošću daljnjeg vraćanje sadržaja osobnih podataka u informacijskom osobnih podataka i (ili) rezultat od kojih su medije za snimanje uništene osobne podatke.

3. Operator može obraditi sljedeće osobne podatke korisnika

 1. Prezime, ime, patronim;
 2. Adresa e-pošte;
 3. Godina, mjesec, datum i mjesto rođenja;
 4. slike;
 5. Na web stranici također prikupljaju i obrađuju neosobne podatke o posjetiteljima (uključujući kolačiće) pomoću usluga internetske statistike (Yandex Metrics i Google Analytics i drugi).
 6. Gore navedeni podaci dalje su sažeti u tekstu. Politike su ujedinjene općim konceptom osobnih podataka.

4. Svrhe obrade osobnih podataka

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informiranje Korisnika slanjem e-pošte; Dostupnost pristupa Korisniku za usluge, informacije i / ili materijale sadržane na web stranici.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Korisnički neosobni podaci prikupljeni korištenjem internetskih statistika služe za prikupljanje informacija o akcijama korisnika na web mjestu, poboljšanje kvalitete web mjesta i njegov sadržaj.

5. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru, Ispunjavanjem odgovarajućih obrazaca i / ili slanja osobnih podataka Operatoru, Korisnik se slaže s ovim pravilom.
 2. Operator obrađuje neosobne podatke o korisniku u slučaju da je to dopušteno u postavkama Korisničkog preglednika (spremanje kolačića i korištenje tehnologije JavaScript omogućeno).

6. Redoslijed sakupljanja, skladištenja, prijenosa i drugih oblika obrade osobnih podataka

Sigurnost osobnih podataka koje obrađuje Operator osigurava se provođenjem pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera potrebnih za potpuno usklađivanje sa zahtjevima važećeg zakonodavstva iz područja zaštite osobnih podataka.

 1. Operater osigurava sigurnost osobnih podataka i poduzima sve moguće mjere koje sprečavaju pristup osobnim podacima neovlaštenih osoba.
 2. Osobni podaci Korisnika nikada neće, ni pod kojim okolnostima, biti preneseni trećim stranama, osim u slučajevima koji se odnose na provedbu važećeg zakonodavstva.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Prekogranični prijenos osobnih podataka

 1. Operater, prije početka prekograničnog prijenosa osobnih podataka, mora osigurati da strana država kojoj je prijenos osobnih podataka namijenjen pružanju pouzdane zaštite prava subjekata osobnih podataka.
 2. Prekogranični prijenos osobnih podataka u inozemstvo koji ne ispunjavaju gore navedene uvjete, može se provesti samo ako postoji pisani pristanak subjekta osobnih podataka o prekograničnom prijenosu osobnih podataka i / ili izvršavanja ugovora, stranke koja je predmet osobnih podataka.

8. Završne odredbe

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Ovaj dokument odražava sve promjene u pravilima za obradu osobnih podataka od strane operatera. Pravila vrijede za razdoblje dok se ne zamijeni nova verzija.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.